• zakÅ‚adanie i modernizacja osnów geodezyjnych
 • precyzyjne pomiary GPS
 • okreÅ›lanie wspóÅ‚rzÄ™dnych w ukÅ‚adach GdaÅ„sk 70, 1965, 1992, 2000
 • mapy zasadnicze w wersji numerycznej
 • skanowanie laserowe 3D
 • cyfrowe mapy ewidencji gruntów i budynków
 • zakÅ‚adanie osnów metodÄ… GPS
 • fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów zabytkowych
 • opracowania ortofotomapy oraz map tematycznych
 • obsÅ‚uga geodezyjna inwestycji, portów i zakÅ‚adów przemysÅ‚owych
 • kontrola stabilnoÅ›ci budowli
 • ewidencja techniczna i majÄ…tkowa dróg
 • prace z wykorzystaniem materiaÅ‚ów zastrzeżonych i poufnych
 • prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zenit to firma wykonujÄ…ca różnego rodzaju prace geodezyjno - kartograficzne, zaczynajÄ…c od drobnych zleceÅ„ dla osób prywatnych, a koÅ„czÄ…c na obsÅ‚udze dużych inwestycji budowlanych.

Pracujemy na terenie powiatu Kartuskiego, Wejherowskiego oraz Trójmiasta. Cechuje nas profesjonalizm, solidność, kompleksowość, terminowość oraz kreatywność.

Dysponujemy nowoczesnym sprzÄ™tem pomiarowym i technologiami, zapewniajÄ…c najwyższÄ… jakość usÅ‚ug. DokÅ‚adamy wszelkich staraÅ„, aby nasza praca w peÅ‚ni zaspokajaÅ‚a PaÅ„stwa oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie.

Zenit Geo geodezja Kartuzy Gdańsk Gdynia Sopot
 • Zenit Geo Kartuzy geodezja geodeta Trójmiasto
 • Zenit Geo Kartuzy geodezja geodeta Trójmiasto
 • Zenit Geo Kartuzy geodezja geodeta Trójmiasto
 • Zenit Geo Kartuzy geodezja geodeta Trójmiasto
 • Zenit Geo Kartuzy geodezja geodeta Trójmiasto